UPOZORNĚNÍ NA BARVIVA

Od 1. 6. 2013 vstupuje v účinnost

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 232/2012

ze dne 16. března 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008,

 pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E104), žluti SY

(Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E110) a Ponceau 4R, košenilové červeně

A (E124)

Na základě tohoto nařízení dochází k úpravě dávkování u následujících barviv:

E104 – chininová žluť

E110 – žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

E124 – Ponceau 4R (konšelinová červeň A)

Tyto barvy byly vyjmuty ze třetí skupiny potravinářských přídatných látek, která

obsahuje barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit.

Ve III. skupině nyní zůstala tato barviva:

E100 Kurkumin E133 Brilantní modř FCF

E102 Tartrazin E142 Zeleň S

E120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny E151 Čerň BN

E122 Azorubin (Carmoisin) E155 Hněď HT

E129 Alurra Red AC/ Červeň AC E160e β-apo-8‘-karotenal (C30)

E131 Patentní modř V E161b Lutein

E132 Ondigotin (Indigocarmine)

UPOZORNĚNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA SLOUŽI POUZE PRO

ZÁKLADNÍ ORIENTACI. NEJEDNÁ SE O PLNOHODNOTNÝ VÝTAH

Z LEGISLATIVY ČR (PŘÍP. EU).

 

 

 

Podle Nařízení EP a ER (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, které mimo jiné upravuje podmínky pro označování potravin s obsahem některých barviv, zejména tzv. azobarviv. Mezi tyto barviva patří:

Žluť SY (E 110)
Chinolinová žluťSY (E 104)
Azorubin (E 122)
Červeň allura (E 129)
Tartrazin (E 102)
Ponceau 4R (E 124)

Dle článku 24, odst.1., Nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008, je povinnost v označení potravin, obsahujících výše zmíněná barviva, uvést doplňující informaci, že „ Název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí“.

Veškeré barvy, která prodáváme, jsou syntetické a některé z nich obsahují výše zmíněná barviva. Také je nutno dbát na maximální možné dávkování barviva.

 

Použití a dávkování - řídí se platnými hygienickými předpisy a příslušnými technickými normami, především vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 298/97 Sb. Pro barvení cukrářských výrobků je stanovené maximální množství barviva do 200 mg/ kg výrobku - pro jedlé ozdoby na cukrářské výrobky. Pro použití barev v kombinaci je celková nejvyšší povolená hodnota barviv stanovená na 500 mg/ kg a týká se celkového množství použitých barviv.

Upozornění: vhodnost použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu.