REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

. . .
PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
Přihlašovací jméno *
Heslo *
Heslo znova *
KONTAKTNÍ ÚDAJE
E-mail *
Telefon *
Mobilní telefon
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Jméno *
Příjmení *
Firma
Ulice a číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Země *
DIČ
DORUČOVACÍ ÚDAJE
V případě, že jsou doručovací údaje stejné
s fakturačními, není je již potřeba vyplňovat
Jméno
Příjmení
Firma
Ulice a číslo popisné
Obec
PSČ
Země
Souhlasy s podmínkami GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je Eva Chaloupková, Pod Horou 385, 381 01 Český Krumlov, IČ 76557821, DIČ CZ7662261343, kontaktní údaje telefon 606 820 818, email eva.chaloupkova1@seznam.cz Správce je vedený v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00039886. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Svěřená osobní data nebudeme bez souhlasu jakkoliv poskytovat třetí osobě. Nepoužijeme svěřená osobní data ke komerční nabídce. Zároveň se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze. Dále prohlašujeme, že vše týkající se zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem čn. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů po 25.5.2018. Ujednání o zpracování osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů Uzavřeli jsme smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely: a) Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracovávají se pouze údaje nutné pro komunikaci se zákazníky a vyřízení objednávky - jméno, příjmení, adresa, adresa doručení, telefonní číslo, emailová adresa a případně DIČ a IČ. b) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Uvedené údaje je povinen uvádět správně a pravdivě. c) Kontaktní údaje budou zpřístupněny pouze přepravci zboží (Česká pošta), a to pouze v rozsahu zabezpečujícím bezproblémové doručení zboží (adresa, telefonní číslo, email) , účetní, dále společnosti Google Inc. poskytující službu Google Ad Words a společnosti Seznam a.s. provozující službu Sklik. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě. d) Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické i písemné podobě po dobu neurčitou. • Tímto se zavazujeme, že svěřená osobní data nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytována třetí osobě.Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. • Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování. Tyto informace Vám budou poskytnuty na požádání. Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce. Současně se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka vymažeme jeho osobní data ze své databáze i bez udání důvodu. Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje a informace v našem systému uchováváme po dobu neurčitou, pokud mezi námi existuje zákaznický vztah. Pokud přestanete být naším zákazníkem, budeme všechny relevantní údaje uchovávat po dobu deseti let (archivace dokladů DPH, případná kontrola FU), po jejímž uplynutí budou údaje vymazány, případně jinak zničeny. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Zákazníkům nezasíláme newslettery ani jiná reklamní sdělení. Veškeré osobní údaje používáme výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží. Tyto podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018 *
* označené údaje jsou povinné